#D-kurs

Ny studie: Välj rätt läromedel

I en ny studie av Katarina Jadinge, Linnéuniversitetet, har en metod för analys och utvärdering av språkläromedeluppgifter undersökts.
I Jadinges studie är den stora frågan ifall uppgifterna verkligen leder till språkinlärning, eller om de är ”slöseri med tid”.

Läs mer