#design

Designat lärande

Didaktikprofessor Staffan Selander och Günter Kress påvisar att synen på lärande har förändrats genom tiderna och att vi måste anpassa undervisningen enligt det samhälle och den verklighet vi lever i dag.

Vi har rört oss från förmedlingspedagogik till det konstruktivistiska synsättet att eleven ska designa sitt eget lärande.

Läs mer