#digitala texter

Att läsa digitala texter

Läsning är avkodning och processande av skrivtecken. Men läsförmåga, läskompetens och läsfärdighet, litteracitet, ställs i ett nytt ljus när vi talar om det att läsa digitala texter.

Traditionella texter, texter tryckta på papper – exempelvis läroböcker, tidningar och noveller är ofta linjära, vilket innebär att texten presenteras i en bestämd ordning och att läsningen  sker uppifrån och läses vänster till höger.

Läs mer