#digitala verktyg

”Vi utvecklar plattformen tillsammans med användarna”

[2023:02, 2023-02-15] Tjangs, digitala läromedel för sfi, är en digital plattform som har utvecklats agilt med sina användare. Tiia Ojala, läromedelsförfattare och fil.mag. i svenska som andraspråk berättar om de språkdidaktiska perspektiven på plattformen.

Hur ser du på att undervisa språk när det gäller att undervisa på sfi och motsvarande?

Läs mer

Kraftigt uppsving för språkträning med digitala verktyg

[2021:05, 2021-05-15] Efter framgångarna med Hejsvenska går Edurama vidare och satsar på yrkessvenska. Redan nu finns Att måla som prototyp för utlandsfödda målare. Digitala verktyg för fler yrkeskategorier är på gång. Parallellt fortsätter Edurama att utveckla Hejsvenska ‒ nivå 4 har nyligen öppnat.

Utlandsfödda som anländer till Sverige, särskilt de ensamkommande, har oftast inte mycket packning med sig.

Läs mer

Hallå där, Hülya Basaran

De flesta av oss har sett filmer där Hülya Basaran intervjuas om multimodalitet och digitala resurser i Skolverkets stödmaterial ”Digital litteracitet”. Idag arbetar hon som projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (SU).

Kan du förklara multimodalitetens roll när det gäller kollegialt utbyte och nätverkande mellan lärare – men också mellan elever?

Läs mer

En himla succé

Ögonblicket då jag som lärare insåg fördelar med multimodalitet utgör ett före och ett efter.

Jag brukar även säga att introduktion av qr-koder så gott som revolutionerade elevernas lärande och min undervisning. För mig är kombination av multimodalitet och qr-koder en framgångsfaktor. Att ge eleverna möjlighet att ta in språket med hjälp av text, rörlig animation, bild och ljud är toppen.

Läs mer

Bildbaserat lärande

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

Läs mer