#digitalisering

”Vi behövde göra resan själva”

[2023:09, 2023-09-15] Vid Komvux sfi i Norrköping arbetar 40 lärare. Med syfte att skapa ökad likvärdighet i undervisningen pågick under 2021 ett projekt att skapa digitala så kallade mallkurser för sfi i kurserna B–D, studieväg 1–3. Samtliga lärare involverades i arbetet.

Tillsammans med en projektledare arbetade förstelärarna Rosita Glimnér Strömberg och Lottie Bäckstrand arbetet med att ta fram mallkurser, det vill säga digitala kurser med en liknande struktur, oavsett kurs, men med kursanpassat innehåll.

Läs mer

Kalmarsunds gymnasieförbund satsar digitalt

Axel Weüdelskolan, Komvux, i Kalmar bedriver sfi och ingår sedan 2013 i en stor digital satsning inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Läs mer

Förlaget som satsar digitalt

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Läs mer

ÄNTLIGEN en tidning för sfi-lärare!

Nu är den här – tidningen som tar upp goda exempel och aktuell forskning om vuxnas lärande.

Läs mer