#diskurs

Den språkliga diskursen

[2023:05, 2023-05-15] Språket har i den västerländska filosofin alltid spelat en central roll. Först i talad form och sedermera i skriven form. Analys av språket och dess faktiska innebörd och användande ökar både förståelsen och handlingsutrymmet.

Att lära sig ett nytt språk är en sak, att bemästra det är en annan. Språket har genom den västerländska filosofins historia alltid spelat en central roll. Aristoteles, Sokrates och andra filosofer i antikens Grekland såg det talade ordet som det främsta.

Läs mer