#distansundervisning

”Man kan inte anta att det inte går”

[2020:04, 2020-04-15] En sen fredagseftermiddag fångar jag in sfi-läraren Michelle Jensen som undervisar distanselever i Ystad. Att undervisa elever på studieväg 1 ser hon inte som en omöjlighet. Inte heller när en A-elev.

– Jag fick veta att det var en A-elev som hade arbete och han var ung. Då tänkte jag att om han kan orientera sig med en smartphone, så finns det en möjlighet. Jag ville gärna träffa honom först. 

Läs mer

Gästskribent: ”Glöm inte den sociala biten”

[2020:04, 2020-04-15] Den 18 mars slog en nyhetsbomb ner i Skolsverige. Gymnasieskolor och vuxenutbildning rekommenderades att gå över till distansundervisning över en natt. Sfi på Vrinnevipark i Norrköping byggde på rekordtid upp en lärplattform som inte bara skulle leverera undervisning, utan som även skulle fungera som en trevlig träffpunkt för alla som satt hemma och studerade.

Många som tänker på distansundervisning ser framför sig en elev som sitter hemma och läser och en lärare som skickar uppgifter och bevakar elevens framgångar genom kommentarer och stöttning.

Läs mer

”Jag koncentrerar mig bättre”

[2020:04, 2020-04-15] Aygun Aliyeva i Mölndal studerar sfi 3D flex distans. Hon har tidigare haft klassrumsundervisning, men studerar nu på distans efter att hon fick barn i juli 2019.

Berätta – vad är bra med distanskursen?

Detta var ett extremt bra för mig.

Läs mer

Gästskribent

[2020:04, 2020-04-15] Det har varit – och är – något som ingen av oss i Sverige och knappast i världen har upplevt tidigare, så det är konstiga tider. Det som hände hos oss var att många av våra elever höll sig hemma. I slutet av vecka 11 hade vi i vissa klasser bara hälften av eleverna på plats på våra dagkurser.

Tisdagen den 17 mars drog nya kurser igång på grundläggande och gymnasiala kurser och dagen efter kom beskedet att FHM rekommenderade att all undervisning på gymnasier, vuxenutbildningen och högre utbildning hädanefter skulle bedrivas på distans. 

Läs mer

”Jag skulle ha svårt att gå tillbaka till klassrum”

[2020:04, 2020-04-15] Att undervisa sfi på distans – är det verkligen något som fungerar? Många har länge varit skeptiska. Vad är det som gör om konceptet håller eller inte? Vi träffade Jessica Hallengren som sedan 2018 undervisar i sfi Mölndal – just på distans.

Innan all sfi i Sverige lades om till distans i mitten av mars (2020), som en direkt konsekvens av virusspridningen av nya coronaviruset hade sfi i Mölndal ett 60-tal sfi-elever på distans.

Läs mer