#distansundervisning

Ny avhandling: Video i distansutbildning

[2020:04, 2020-04-15] Den senaste månadens händelseutveckling (mars 2020) har satt behovet av videoundervisning i centrum. Fil.dr. Lena Dafgård doktorerade i början av året vid Göteborgs universitet med sin avhandling om video i undervisning. Här finns mycket att både lära och lära ut.

Vi är många som under åren har hållit kontakten över telefon och ibland, när avstånden varit långa, använt Skype, Facetime eller någon annan applikation.

Läs mer

”Nu lär vi tillsammans!”

[2020:04, 2020-04-15] Kollegialt lärande är starkare än någonsin. I facebookgrupper blommar frågor om praktiska och pedagogiska funderingar kring Zoom, övningar och elevnärvaro.

Facebookgrupperna innehåller oftast undervisningsnära frågor, medan inläggen på LinkedIn handlar om digitala verktyg och lösningar för kommunikation. Det verkar vara i facebookgrupperna som det största utbytet sker.

Läs mer

”Video möjliggör både samtal och interaktion”

[2020:04, 2020-04-15] Tack vare en avbokning i ett annars fullbokat schema lyckades Sfi-lärartidningen få tillfälle till en intervju med en annars uppbokad Lena Dafgård, aktuell med sin avhandling om video i undervisningen. Hon är språklärare i grunden och till vardags verksam på Högskolan Dalarna.

Hej Lena, hur kom det sig att du skrev din avhandling om video?

– Ja, jag är i grunden språklärare i svenska, engelska och franska och har lärarlegitimation för högstadiet och gymnasiet. Min avhandling om just video skrev jag eftersom jag har jobbat sex terminer åt det som då hette Specialpedagogiska institutet och som heter Specialpedagogiska myndigheten idag.

Läs mer

Distans- och fjärrundervisning

Sveriges sfi-klassrum gapar tomma. Skolorna har stängt och övergått till distansundervisning i någon form. Det talas både om distans- och fjärrundervisning. Det är inte självklart för alla vad som skiljer dessa former åt.

Att undervisa på distans är ingen ny företeelse. Inom vuxenutbildningen brevkorrespondens i Sverige skett sedan 1898.

Distans som undervisningsform kräver egentligen ingen digital lösning. Det har fungerat utmärkt i decennier att få uppgifter på papper,

Läs mer

Samlingsplats #skolahemma

Tisdag 17 mars 2020 gick regeringen ut med att vuxenutbildningen, och därmed sfi-undervisningen, skulle ställa om till distans. Samtidigt skapade statligt ägda RISE webbsidan skolahemma.se. Här finns samlad information om distansundervisning.

På bara några dagar skapades webbsidan och hashtaggen #skolahemma, en samlingsplats för distansundervisning inom vuxenutbildningen. Måndag 16 mars 2020, dagen innan regeringens beslut offentliggjordes, gick statligt ägda RISE ut med informationen om att ett samarbete sjösatts till följd av det nya coronavirusets spridning.

Läs mer