#distansundervisning

Sfi har ställt om till distans- och fjärrundervisning

Hur leder man en skola i förändring? När omvärlden ställer till det behöver skolor ställa om. I mitten av mars 2020 ställde Sfi-sverige om från analog till digital undervisning.

Förändringsarbete ställer höga krav på både skolledaren och lärarna. Det gemensamma arbetet är viktigt. Gemensam riktning och gemensam vision. Det är ett djupgående och långsiktigt förändringsarbete, konstaterar Arja Holmstedt Svensson, konsult inom förändringsledning.

Läs mer