#döva

Örebro: Sfi för döva nyanlända

[2019:01, 2019-01-15] Texten är ny och många ord är helt obekanta för henne. Hon klickar på Hand-symbolen och tittar på den teckenspråkiga översättningen. Därefter går hon tillbaka till texten och ögonen lyser på henne då hon tecknar: ”Jag förstår”.

Läs mer