#drama

Chefredaktören: ”Våga rollspel och drama”

Efter lång tids funderande inser jag att jag inte har någon egen intressant anekdot att dela med mig av. Ändå vill jag slå ett slag för rollspel och dramatisering i sfi-undervisningen.

Vi har konstaterat det många gånger vid det här laget – att språk inte bara är en uppsättning ord. Att kunna ett språk innebär att vi är i pragmatikens marker och utforskar vad man kan säga när och till vem.

Läs mer

Med drama kan eleverna blomma ut

Hur kan elevernas kommunikativa förmåga stärkas? En av flera metoder är drama. Det har visat sig vara förlösande i utvecklingen av muntlig produktion för flera elever, när de väl känner sig trygga i gruppen.

I en studie av Tone Grönlund (Uppsala universitet) ser vi exempel på hur drama kan lösa mentala knutar. Eftersom drama till sin karaktär leder till många muntliga övningar med inlevelse och dialoger mellan två eller flera personer, ökar elevens interaktion med de andra eleverna.

Läs mer

”Det är eleverna som skapar innehållet”

I Sundbyberg har sfi-eleverna drama på schemat, en och en halv timme i veckan. Genom att koppla ihop känslor med språkinlärning – och att dramatisera vardagsrelevanta situationer – befäster eleverna de nya orden.

Johanna Lindberg Chin, sfi-lärare och specialpedagog, har arbetat här i Sundbyberg sedan 2009.

Läs mer