#elevaktiva arbetssätt

Enkla tips för aktiva arbetssätt

[2022:11, 2022-11-15] Min sfi-lärare delade oss i olika grupper med syfte att få oss att diskutera ett tema som hon hade valt. Det var om valet 2014. Jag var då helt ny i Sverige. Ordet val var inte bekant för mig. Jag fick slå upp ordet i lexikon.  Då förstod jag betydelsen. ”Okej”, sa jag till mig själv. Mitt ordförråd om valet är begränsat – rösta, riksdag, valsedel, röstkort …

Läs mer

Elevaktiva arbetssätt

[2022:11, 2022-11-15] Inom vuxenutbildningens ämnen är strävan att ge en undervisning som är intressant, vuxenrelevant och engagerar eleverna. I undervisningen försöker den vuxna eleven skapa relevans och mening. Eftersom undervisningen ska utgå från elevernas förutsättningar, erfarenheter och behov – men också tänkande – behöver varje lektion också utgå från eleven. Vad vet du om det här? Vad vill du veta? Vad har du för tankar om det här?

Läs mer