#elevaktivt arbetssätt

Utmaningar och möjligheter med elevcentrerat lärande

[2022:11, 2022-11-15] Elevcentrerat lärande främst innebär det att göra eleven delaktig i själva undervisningen i form av generella samtalsövningar, parövningar och grupparbeten. Av en rapport sammanställd via Göteborgs universitet framgår att det finns stora utmaningar av både materiell och social natur och även goda många goda exempel på elevcentrerat lärande värda att uppmärksamma.

Att eleverna är en central del inom all utbildning säger sig självt. Inte bara är det eleven som är föremål för utbildningen, utan det är är också eleven som genom det egna deltagandet i undervisningen som bidrar till att både lära sig själv och sina kamrater.

Läs mer