#estetiska lärprocesser

”Olika konstformer kan utveckla språket”

Inom sfi sker språkundervisningen vanligen genom dialogövningar, en muntligt förklarande lärare, textläsning, samtal och skrivövningar. Genom att aktivera andra sinnen än bara syn och hörsel kan vi variera undervisningen och utvidga elevernas lärande ytterligare.

Vid Institutionen för språkdidaktik arbetar Karin Boberg, tidigare programchef vid Skapa och Lära, där olika konstformer integrerades i olika skolors undervisning. Hon implementerade estetiska lärprocesser inom vissa lärarutbildningar vid Södertörns högskola, där hon sedan undervisade under tio års tid i just estetiska lärprocesser i tio års tid.

Läs mer

Estetiska inslag i sfi-undervisningen

Det finns många sätt att lära sig ett språk. Genom att läsa texter, lyssna på ord, titta på tv-serier – och att själv använda språket i tal och skrift. Med ytterligare metoder, estetiska inslag, kan eleverna få uttrycka sig via olika konstformer.

Inom estetiskt lärande avses metoder via olika konstformer

Läs mer