#EU

EU-materialet som övar mjuka kompetenser

Får de mjuka kompetenserna tillräckligt utrymme i sfi-elevernas utbildning – i renodlad sfi och yrkesinriktad sfi? Via en EU-satsning har sex olika länder gått ihop och tagit fram ett gemensamt läromedel. Sfi-lärartidningen var på spridningsseminariet för att ta del av materialet.

På ett spridningsseminarium i Järfälla utanför Stockholm i november i år (2019) presenterade Therese Söderling och Shantih Ohvanainen, sfi-lärare, EU:s kompetensagenda som har lett fram till ett modulsystem om kompetenser.

Läs mer