#film

Lyckat filmprojekt mellan sfi och folkhögskola

Orrholmsgatan 9B är titeln på en filmserie i sex avsnitt med sfi-elever för sfi-elever. I första avsnittet möter vi Ali som flyttar till just denna adress. Vi möter även flera grannar och andra rollkaraktärer som möts i olika sammanhang.
På Tingvallagymnasiet i Karlstad har två lärare haft ett gemensamt filmprojekt med filmlinjen på Molkoms folkhögskola där sfi-elever involverades.

Läs mer

Filmer för sfi-lärares lärande

Film för kompetensutvecklande syfte kan ge ännu en dimension till lärande. Hos Skolverket och Utbildningsradion finns därför filmer och filmserier som kan stötta lärares lärande.

Utbildningsradion har en lång tradition av utbildande programserier. Hos UR Skola kan du under ’Utbildningsnivå’ välja ’Lärarfortbildning’ och därefter ’Komvux’. Bland de 1 200 träffarna kan du filtrera ytterligare och välja ’Svenska som andraspråk och sfi’ för att därefter välja bland 67 program.

Läs mer

Film i sfi-undervisningen

[2019:11, 2019-11-15] Film kan användas på flera olika sätt i sfi-undervisningen. Se regisserade spelfilmer eller undervisande filmer – eller se inspelade filmfiler som skolan eller elever själva har planerat och skapat.

I filmens precis som i textens värld finns många olika genrer. Spelfilmer ger oss möjlighet att prata, känna, reflektera och värdera det vi ser. Handlingar, beteenden och repliker kan vara intressanta att diskutera. Det kan sätta igång många följdfrågor om människan som social varelse, om hur vi är mot varandra – och hur vi önskar att andra ska vara. Den ger oss både perspektiv på andra och oss själva.

Läs mer

Nya filmer på gång hos Filmtegration

[2019:11, 2019-11-15] Filmtegration är en kostnadsfri filmsatsning för sfi. Dessa filmer har tillhörande utbildningsmaterial skapat av C More i samarbete med sfi-lärare. Inom kort lanseras nya filmer, avslöjar Isabella Sehlström, projektledare hos C More.

Grabben i graven bredvid, Sällskapsresan och Såsom i himmelen är filmer som C More erbjuder lärare att få se gratis tillsammans med sfi-elever. Sfi-lärare över hela landet uppskattar dessa filmer för att det även finns många intressanta frågor knutna till kultur i dessa filmer.

Läs mer

Gästskribent: ”Jag skapar filmer till eleverna”

[2019:02, 2019-02-15] Jag gör ofta filmer till mina elever. Eleverna uppskattar när jag har läst in texter och powerpointpresentationer med hjälp av skärminspelning. Men med film finns fler möjligheter.
Elever uppskattar att höra och se sin lärare. Det ger ett direkt och personligt tilltal.

Läs mer