#fjärrundervisning

Distans- och fjärrundervisning

Sveriges sfi-klassrum gapar tomma. Skolorna har stängt och övergått till distansundervisning i någon form. Det talas både om distans- och fjärrundervisning. Det är inte självklart för alla vad som skiljer dessa former åt.

Att undervisa på distans är ingen ny företeelse. Inom vuxenutbildningen brevkorrespondens i Sverige skett sedan 1898.

Distans som undervisningsform kräver egentligen ingen digital lösning. Det har fungerat utmärkt i decennier att få uppgifter på papper,

Läs mer