#flerspråkighet

”Böcker som väcker läslust ger vuxna en andra chans att lära sig läsa ”

[2023:03, 2023-03-15] Karin Sohlgren, tidigare bibliotekarie, driver ett eget förlag. Hon har ett alldeles särskilt engagemang för flerspråkighet och människor från olika kulturer. Sedan 2006 driver hon det bokförlaget Ndio där hon ger ut lättlästa böcker på många språk som vill vara inkluderande. Alla böcker är tvåspråkiga – det ena språket stöder det andra – och har ljudfiler till. 

Mötet med människor och ambitionen att mötas på riktigt är tydligt.

Läs mer

Från flerspråkighet till transspråkande

[2022:04, 2022-04-15] Vi lever en i värld där en mängd olika språk blandas i vardagen. Många unga behärskar numer inte bara ett utan flera främmande språk. Forskningen visar på flera fördelar med både flerspråkighet och transspråkande.

I vårt avlånga land Sverige talas närmare två hundra olika språk. Det kan alltså inte råda någon som helst tvekan om att vi är ett flerspråkigt land, trots att många fortfarande betraktar svenskan som det enda gällande språket.

Läs mer

Flerspråkighet som kompetens och resurs

[2022:04, 2022-04-15] Jag förstår inte hur en mångkulturell skola som har flerspråkiga elever inte ens har personal som kan något av dessa språk, åtminstone det största av de talade språken i skolan. Jag förstår inte heller hur en arbetsplats (det kan vara företag eller enhet på en kommun) som jobbar nära med utrikesfödda arbetssökande eller kunder som pratar mest arabiska inte har en enda flerspråkig anställd som kan både svenska och arabiska.

Läs mer

Tvåspråkiga Fenix förlag blir flerspråkigt

[2019:01, 2019-01-15] 70 000 barn i svensk grundskola har arabiska som modersmål. Hos Bonnierförlagen uppmärksammades detta och ett nytt tvåspråkigt förlag blev ett faktum 2018: Fenix.

Läs mer

Ivana Eklund tipsar: Språk som resurs

[2019:01, 2019-01-15] Som oerfaren och ny i läraryrket betraktade även jag flerspråkighet i klassrummet som ett problem.

Idag vet vi bättre. Att se flerspråkighet som en resurs är en bra början men att göra den till ett verktyg för stöd och lärande är sannerligen en utmaning. Hur gör man?

Läs mer