#folkbildning

Svensk folkbildning i historien

[2022:09, 2022-09-15] Tvåhundra års utveckling av den svenska utbildning kan sammanfattas genom de tre parallella skeenden som vardera relaterar till de tre utbildningsformerna grundutbildning, högre utbildning samt utbildning som folkrörelse.

Idén om en folkskola hade länge sjudit utan att i någon större utsträckning realiseras. Först genom en folkskolestadga 1842 blev en byskola i vardera socken verklighet. Utbildning sågs som ett värdefullt medel för att stävja fattigdom, fylla och kriminalitet och därtill även minska klassklyftorna.

Läs mer