#folkhögskola

Folkhögskolan skapar möten mellan människor

[2022:09, 2022-09-15] De första folkhögskolorna grundades redan 1868. I dag finns det 155 folkhögskolor runt om i landet. Varje år möts tusentals deltagare i en utbildningsform som skiljer sig mer traditionell utbildning. Under de trettio senaste åren har andelen studerande fördubblats. Utbildningen som riktar sig främst till vuxna bedrivs av både regioner och idéburna organisationer, varav de senare svarar för hela 113 folkhögskolor. Tillsammans med Sveriges studieförbund svarar de alla för den svenska folkbildningen.  

De idéburna folkhögskolorna organiseras av RIO; Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, medan de offentliga folkhögskolorna organiseras av antingen FHF; Folkskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, eller OFI; Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Läs mer

”Vi borde tillvarata kompetenser bättre”

[2022:09, 2022-09-15] Ända sedan han själv gick på folkhögskola har han gillat den vuxenpedagogik och anda som råder där. Att gruppen är viktig. Att rummet och tryggheten spelar roll. Sfi-lärartidningen har fått en pratstund med folkhögskolläraren Torbjörn Granrot.

Folkhögskolan är och ska vara en utbildningsmiljö där man möts och lär av varandra.

Läs mer

Elitskolor i Syrien och folkhögskolor i Sverige

[2022:09, 2022-09-15] Folkhögskola är en unik nordisk skolform för vuxenutbildningen som inte finns i andra delar i världen, inte heller i mitt hemland Syrien. I Syrien har vi vanliga skolor och elitskolor för smarta elever eller de som fått högsta betyg på gymnasieskolor.

Flexibilitet och möjlighet finns i det svenska utbildningssystem där Folkhögskolor ger behörighet till högre studier på högskola, universitet för de som inte har klarat sina utbildningar på gymnasienivå eller för de som vill vidare på yrkeshögskola.

Läs mer

Bok: Om folkhögskolan (2020)

[2022:09, 2022-09-15] Nyfiken på folkhögskolans framväxt och framtida utmaningar? I boken Om folkhögskolan: en särskild utbildningsform för vuxna (2020) redogörs detta, men även dess organisation och individer – lärare och deltagare.

Varje år deltar över 100 000 personer i kurser på folkhögskola i Sverige. Trots detta är den allmänna kunskapen om folkhögskolan låg och forskningen är begränsad. I denna antologi finns samlad uppdaterad kunskap om den svenska folkhögskolan.

Läs mer

Asylsökandes möjligheter till studier i svenska

[2022:09, 2022-09-15] Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och naturkatastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på asylbeslut är tärande. ”Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?”

Med folkbildning avses folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens roll för sitt medborgerliga och demokratiska uppdrag har varit stor ända sedan 1800-talet.

Läs mer