#föreläsare

”Alla talar OM invandrare, men få …”

Eva Bernhardtson är sfi-läraren som blev språk- och kulturspecialist. Hon skriver läromedel för sfi samt utbildar i lättläst svenska och interkulturell kommunikation.

Du är föreläsare och författare. Vad trivs du bäst med?
– Det är blandningen som är bäst. Att både skriva och föreläsa om kommunikation i det mångkulturella Sverige. Dessutom har jag kurser i hur man skriver så att fler förstår.

Läs mer