#företagande

Orienteringskurs som stärker elevernas framtidstro

Biträdande rektor Malin Wilje, Campus Nynäshamn, har ett särskilt engagemang för de kvinnor som studerar sfi, att de ska stärkas i sina studier och kunna skapa sig en meningsfull framtid i Sverige. När hon 2019 hörde talas om stiftelsen Ester gick det hela ganska fort från tanke till handling.

Malin Wilje tar emot Sfi-lärartidningen i ett snöfritt men vinterkallt Nynäshamn.

Läs mer

Stiftelsen som stärker individen

Helsingborgsbaserade stiftelsen Ester arbetar för att stärka utrikesförda kvinnors väg in i entreprenörskap och eget företagande. De har under 2019 tilldelats pris för sitt integrationsfrämjande arbete.

Över hela landet finns stiftelsen Ester, och vi möter Marie Litholm som har ett pågående projekt i Campus Nynäshamn, sedan oktober 2019.

Läs mer