#fortbildning

Intresse för läs- och skrivutveckling i topp när sfi-lärare säger sitt

[2021:05, 2021-05-15] Om du får välja ett område du vill fördjupa dina kunskaper inom, vad skulle det vara? Den frågan ställde Lärarfortbildning nyligen i en öppen undersökning till en större grupp sfi-lärare.

Undersökning av sfi-lärares önskemål om fortbildning tydliggör återigen utmaningarna som pandemin ställer oss inför.  Men undersökningen visar också på ett stort engagemang för både elevernas lärande och den egna undervisningen – och inte minst ett stort intresse för kompetensutveckling inom flera olika områden.

Läs mer

Lärarfortbildnings nya vd: ”Min lärarbakgrund är en stor tillgång”

Susanne Svensson är läraren som blev förläggare som blev digitaliseringsexpert som blev strategisk rådgivare – som blev vd för Sveriges ledande fortbildningsföretag, Lärarfortbildning AB.

Aldrig tidigare har så många sfi-lärare gått fortbildningskurser hos Lärarfortbildning. Alfabetisering, individanpassad sfi-undervisning och grit är några hett eftertraktade fortbildningsämnen bland sfi-lärare.

Läs mer