#fortbildning

Fortbildning: Specialpedagogik

[2022:06, 2022-06-15] Som sfi-lärare har man ofta olika grupper med många elever och arbetstiden är fylld med undervisning, planering, NP och betygsättning. Samtidigt behöver alla lärare ibland en paus från skolan och eleverna för att kunna ladda batterierna, få ny input och bli inspirerad till att använda nya metoder och material och inte minst för att utvecklas som lärare. Då kan fortbildning vara ett alternativ.

Läs mer

Ny och gammal kunskap – möjligheter och risker

[2022:06, 2022-06-15] Kunskap är inte bara värdefull. Den är också en färskvara. Att ständigt införskaffa ny kunskap är både krävande och ibland till och med onödigt om kunskapen redan finns inom organisationen. Hur ska man då tänka kring kunskap, fortbildning och lärande?

Kunskap inom organisationer kan naturligtvis anskaffas på en mängd olika sätt.

Läs mer

Processledare och processtödjare utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

[2022:06, 2022-06-15] Karlshamn kommun satsar tre terminer fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Processledare och processtödjare är utsedda i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen att leda arbetet.

Under vårterminen 2022 har processledare och processtödjare i förskola och skola fortbildats för att under läsåret 2022/23 leda utvecklingsarbetet i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom workshoppar med samtliga pedagoger i kommunen.

Läs mer

När fortbildning kopplat till digitalt utanförskap blir ett bekymmer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett unikt begrepp som kanske är självklar för dig som föddes här, men det låter intressant och tankeväckande för mig som föddes utomlands, i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fortbildning) år efter nästan ett år vistelse i Sverige. Det var inte helt enkelt för mig att begripa ordet ”bildning”, men efter en tid kunde jag förstå det och även dra nytta av det under min integrationsresa. 

Läs mer

”Hjälp kommer inte utifrån”

[2022:06, 2022-06-15] En av Sveriges mest anlitade föreläsare inom skola är John Steinberg. Han har föreläst på nära på alla skolkonferensscener och under sina 50 år i Sverige har han gett ut ett femtiotal skol- och undervisningsrelaterade böcker.

Vad jobbar du med just nu? 

– Jag har skrivit ny bok om strategier för lärande och handledning.

Läs mer