#fraser

Att öva kommunikation

Inom ramen för sfi ska eleven bli rustad att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags-, samhälls-, arbetsliv och vidare studier. Metoderna varierar från digitala övningar till fysiska rollspel och improvisationsteater.

Kommunikationsövningar stärker olika färdigheter samtidigt – att lyssna, att göra sig förstådd muntligt, eller att läsa och göra sig förstådd skriftligt.

Läs mer