#gästskribent

Gästskribent

[2020:04, 2020-04-15] Det har varit – och är – något som ingen av oss i Sverige och knappast i världen har upplevt tidigare, så det är konstiga tider. Det som hände hos oss var att många av våra elever höll sig hemma. I slutet av vecka 11 hade vi i vissa klasser bara hälften av eleverna på plats på våra dagkurser.

Tisdagen den 17 mars drog nya kurser igång på grundläggande och gymnasiala kurser och dagen efter kom beskedet att FHM rekommenderade att all undervisning på gymnasier, vuxenutbildningen och högre utbildning hädanefter skulle bedrivas på distans. 

Läs mer