#Gleerups

BOK: 12 tankar om skolans digitalisering

Digitalisering.
D-i-g-i-t-a-l-i-s-e-r-i-n-g.
Digitalisering.
 Hur smakar det ordet?

Läs mer