#Göteborgsregionen

Hallå där, Jenny Hostetter

Jenny Hostetter är sfi-läraren som bland annat har skrivit sfi-läromedel och Boken om sfi (2016). Hon har även arbetat som processledare inom sfi-utvecklingssatsningen InVäst i västra Sverige.

Idag är Jenny Hostetter projektledare och har arbetat med yrkesutbildningar med språkstöd inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen sedan 2014 – och arbetar även på NC, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, i Stockholm.

Läs mer

Projekt InVäst

Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

Läs mer