#grammatik

En trotjänare som står sig: Form i fokus

[2021:05, 2021-05-15] Att lära sig ett nytt språk handlar naturligtvis inte bara om att lära sig nya ord, betydelser och meningar. Inte heller, räcker det med att bara lära sig läsa och skriva utan också om att faktiskt förstå betydelsen av informationen, oavsett om den är talad eller skriven, förmedlad eller mottagen.

Det här är grammatiken kommer in i bilden.

Läs mer

Om grammatik

Hämmar grammatikundervisning skrivutveckling? Bort med skunken, in med funktionell grammatik!

På Nationellt Centrums Symposium i oktober lyssnade jag på forskaren Debra Myhills föreläsning om grammatikens betydelse för skriftspråksutveckling.

Läs mer