#granskning

Skolinspektionens sfi-granskning

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018 presenteras både utvecklingsområden och vad som fungerar inom sfi.
Denna rapport vill visa hur sfi inom vuxenutbildningen ”främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk”.

Läs mer