#Hermods

”Man behöver känna sig vuxen”

Högt upp i backarna ovanför trafikknutpunkten Alvik, i västra Stockholm, har Uta Kovacs sin arbetsplats. Hon är sfi-lärare vid Hermods, ett företag som är en del av AcadeMedia.

Uta, som själv en gång var SFI-elev, har varit verksam som lärare inom sfi sedan 2010. Vid Hermods har hon arbetat sedan 2016.

Läs mer