#integration

Integration ses som ett ansvarsområde i lärarrollen

I en studie presenterad 2020 visar Agnes Oweling (Uppsala universitet) att sfi-lärare ser integration som en del av sin roll och sitt ansvar – både i och utanför undervisningen.

I undersökningen ”Det handlar om ren medmänsklighet”: Integration via sfi-klassrummet (2020) framkommer att samtliga sfi-lärare i studien anser att integration är inom lärarens ansvarsområde och att språket är en viktig nyckel.

Läs mer

Nyhet: Ali får diplom

Författaren till boken Nytt jobb i nytt land, Ali Alabdallah, har tilldelats diplom Diversity Index Award 2018.
DiversityIndex Award är ett årligt pris som drivs av en förening med samma namn. De nominerade bidrar på olika sätt till mångfald och socialt ansvar. I juryn finns representanter från näringslivet och områden som media, innovation och forskning.

Läs mer