#Integrationsforum

Integrationsforum satsar på kompetensutveckling 2020

Stockholmsbaserade Integrationsforum kompetensutvecklar inom integration, kultur och mångfald. Enligt den egna hemsidan är de störst i Sverige inom det de gör.

Sedan 2016 anordnar Integrationsforum SFI-Forum och andra sfi-relaterade konferenser för lärare och rektorer. Konferenserna rör frågor om sfi-utbildning, integration och nyanländas lärande.

Läs mer

Integrationsforum: Konferens om etablering

Vid integrationsforums konferens i november 2018 om etablering var programmet fullmatat med talare om vuxnas lärande, sfi, praktik och arbetsliv.

Konferensen gick under undertiteln ”Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och skolledare inom sfi och vuxenutbildning”.

Läs mer