#interaktion

Efterlängtad interaktion i det autentiska mötet

[2023:05, 2023-05-15] Samtalsövningar i all ära, men det är inte mycket som slår det autentiska mötet – där människor samtalar med en genuin nyfikenhet på varandra. I en kvalitativ studie (Wenger 2023) undersöks mötet mellan sfi-elever och gymnasieelever i ett klassrum.

Via semistrukturerade intervjuer med fem sfi-elever som deltog i projektet ”Världen finns här” undersöktes upplevelsen av utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022.

Läs mer

Aktionsforskning

Hur använder sfi-elever digitala verktyg och vilken effekt får det i elevens lärprocess och i interaktionen? Användande av digitala verktygs effekt på vuxnas språkinlärning och språkutveckling har hittills varit ett obeforskat område

Läs mer