#IvanaEklund

Hej där, Ivana Eklund

Hej Ivana! Vad gör du nuförtiden?

– Oj, massor! Hösten är redan ganska fylld med halv- och heldagsfortbildningar kring vuxenpedagogik och andraspråksundervisning och online föreläsningar om att jobba digitalt på olika sätt. Jag fortsätter också att jobba med Skolverkets projekt med bloggen Litteracitetsverkstaden. Och i samarbete med fortbildningsplattformen Preparus har jag lanserat tre förinspelade föreläsningar enligt flippat-klassrum-tänket.

Läs mer

Sfi-lärare – ett kall?

[2021:04, 2021-04-15] En av de eldsjälar jag mött inom sfi genom åren är lärarfortbildaren och tidigare sfi-läraren Ivana Eklund. Hos Skolverket har hon haft expertuppdrag i ett antal år. Ja, hon behöver vid det här laget ingen närmare presentation.

Här på Sfi-lärartidningen har Ivana Eklund varit vår fasta krönikör sedan starten.

Läs mer

Med nyfikenheten som största drivkraft

[2021:04, 2021-04-15] Som för många andra var det kärleken som förde sfi-pedagogen Ivana Eklund till Sverige. Hon kom hit från Tjeckien 1992 och kunde då inte ett ord svenska.

– Jag lärde mig språket på egen hand och med makens hjälp – och har faktiskt själv inte gått en dag som elev på sfi, berättar hon.

Läs mer

På talets grund

[2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget.

Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och tar vara på varje enskild elevs tidigare erfarenheter, samtidigt som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar som eleverna redan bär på.

Läs mer

Autentiskt lyfter

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på.

Läs mer