#IvanaEklund

Ivana Eklund reflekterar:

[2021:01, 2021-01-15] Sfi-elever som förväxlar p, b, d och stavar och läser illa behöver inte automatiskt vara dyslektiker.

Nej, det tror jag verkligen inte. Om vi kunde testa elever på ett tillförlitligt sätt, skulle vi finna elever med läs- och skrivsvårigheter. Rent statistiskt finns det förstås dyslektiker på sfi. Vad jag menar är att en elevs svårigheter med skrivning och läsning i de flesta fall är en fas i dennes läs- och skrivutveckling på svenska och med rätt stöd kan eleven komma över svårigheterna.

Läs mer

Ivana Eklund: Fatta grejen

Rätta mig om jag har fel, men visst är begreppet kollegialt lärande relativt nytt?

Det känns som att vi började prata om kollegialt lärande för sisådär tio år sedan. Vill också dra mig till minnes att det fanns skeptiker som tyckte att kollegialt lärande bara var ett sätt för utbildningsanordnare att spara pengar genom att de lärare som var bra på något skulle lära sina kollegor göra detsamma, helst inom ramen för arbetstiden.

Läs mer

Måla vid midsommar

[2020:11, 2020-11-15] På min gamla sfi-skola hade vi en fin midsommartradition. Förutom sådant som ingår brukade vi måla.

Föreställ dig ett naturskönt friluftsområde vid vattnet. Stora ekar, en liten sandstrand med vass vid vattenbrynet och en liten fors i närheten. Alla som ville kunde slå sig ner i gräset med papper, pennor, penslar och akvarellfärger och skapa en bild. Ensam med sina tankar och känslor eller tillsammans med mycket skratt.

Läs mer

Ivana Eklund reflekterar: Tack Ingrid!

Tänk att det fanns en tid då jag som nyanländ i Sverige också behövde språk- och yrkespraktik.

Jag kom till Sverige som utbildad gymnasielärare 1992 och eftersom ingen berättade för mig att sfi fanns, studerade jag på egen hand. Efter tre år kände jag mig anställningsbar och anmälde mig på Arbetsförmedlingen som inom kort ordnade en praktikplats åt mig på en av Eskilstunas gymnasieskolor där jag skulle praktisera som tysklärare och dels utveckla mitt språk med fokus på yrkesspråk, dels lära mig hur det svenska skolsystemet fungerar och hur arbetslivet fungerar.

Läs mer

Kunskap i paket

Får man lärarvärldens vuxenpoäng när man börjar prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev?

Lite så kändes det när jag registrerade mig som prenumerant för flera år sedan. Det är förstås väldigt smidigt att automatiskt och direkt från källan få information om allt som är på gång inom bl.a. vux/sfi, men mest värdefullt är att få kännedom om och länkar till Skolverkets olika kunskapsöversikter och stödmaterial.

Läs mer