#IvanaEklund

Språkvandring

Studiebesök kan genomföras på en rad olika platser och på en rad olika sätt. Men det som förenar dem är att man studerar miljön och språket.

Besök kan ske på en arbetsplats, ett museum, i naturen eller på stan. Jag minns språkvandringar med mina A-elever. Vi valde en sträcka, såg ut den på stadskartan. Sedan promenerade vi och benämnde gator, torg, hus och parker. Vi läste skyltar, anslag och informationstavlor längs vägen.

Läs mer

Om en rapport

[2020:05, 2020-05-15] ”Varför i hela friden skulle man vilja läsa rapporter frivilligt? Så dötråkiga som de säkert är!”

Ja, förr tänkte jag också så. Att det bara är ett byråkratiskt dravel. Men jag kunde inte ha mer fel. Min inställning förändrades när jag våren 2018 tog del av Skolinspektionens granskning av individanpassad undervisning inom sfi. En ögonöppnare på många sätt. Jag insåg då att den verklighet som rapporten beskrev var klassrumsnära, angelägen och lätt att relatera till.

Läs mer

Flippat klassrum

[2020:04, 2020-04-15] Fjärrundervisning pågår just nu inom sfi och flippat klassrum har blivit en metod för fler.

Länkar till förinspelade videogenomgångar, podcasts och annat digitalt som kan användas i fjärrundervisningen läggs upp på lärplattformar, sms:as och whatsappas som aldrig förr.

Läs mer

Dålig stavning?

När en elev är osäker på stavning, är min erfarenhet att det inte löser sig genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och därmed förståelse och kommunikation. Det blir ett problem som måste lösas. Från grunden!

Läs mer

”Dom kan inte datorer”

”Dom kan ju inte datorer” är en vanlig invändning mot att undervisa mer digitalt på studieväg 1.

Ja, det må så vara. Men eleverna har ofta en smart telefon i fickan och den förstår de sig på desto mer. Också elever i början av sin läs- och skrivinlärning.

Läs mer