#kartläggning

Med kartläggning som utgångspunkt för undervisning

Göteborgsregionen har fått processtöd inom ramen för InVäst, och har i sitt utvecklingsarbete arbetat med kartläggning som utgångspunkt för undervisning. På sin webbsida (sfivast.se) visar de hur de arbetat strukturerat och målmedvetet.

I filmen ”Undervisning med elevkartläggningen i fokus” (sfivast.se) förklaras varför kartläggningen är viktig och hur den kommer användas.

Läs mer

”Kartläggning är stressreducerande”

”När mina ALFA-elever gått ett par månader i min grupp gör jag alltid en kartläggning med dem. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk och till min hjälp har jag en språkstödjare som fungerar som tolk.

Jag avsätter ungefär en timme med varje elev och syftet är inte att testa elevens kunskaper i svenska utan att ha ett samtal som hjälper både mig och eleven framåt mot A-kursens mål. […]”

Läs mer

Orienteringskurs som stärker elevernas framtidstro

Biträdande rektor Malin Wilje, Campus Nynäshamn, har ett särskilt engagemang för de kvinnor som studerar sfi, att de ska stärkas i sina studier och kunna skapa sig en meningsfull framtid i Sverige. När hon 2019 hörde talas om stiftelsen Ester gick det hela ganska fort från tanke till handling.

Malin Wilje tar emot Sfi-lärartidningen i ett snöfritt men vinterkallt Nynäshamn.

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial

I Skolverkets lösenordsskyddade kartläggningsmaterial finns frågeställningar och underlag till litteracitetskartläggning av sfi-elever och elever som studerar grundläggande svenska som andraspråk.

I lärhandledningen finns information som riktar sig både till den som genomför kartläggningen och till den som sedan ska använda kartläggningen för att planera undervisningen.

Läs mer

”Vem har du framför dig?”

I sfi-klassrummet är det lätt att dras med i grammatiska diskussioner, ortografiska regler, begrepp och ordkunskap – och att hinna med de där texterna som finns i bokens kapitel. Men vem har du framför dig? Vad behöver eleven för kunskaper?

Det har väl knappast undgått någon lärare att sfi-undervisningen ska utgå från eleven. I varje nummer av Sfi-lärartidningen har vi formulerat den frasen också.

Läs mer