#KLIVA

KLIVA-rapporten inlämnad. Vad händer nu?

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) överlämnades 1 december 2020 till utbildningsminister Anna Ekström. Karin Sandwall, tidigare föreståndare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, var utredningens särskilda utredare.

Läs mer