#kollegialt lärande

Kollegialt lärande börjar i ledarskap och modigt lärande

Pernilla Corizza Säholm har verkat i skolans värld i mer än trettio år. Idag driver hon företaget Modigt lärande och jobbar med att utveckla ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kollegialt lärande är oerhört viktigt och kräver just ett gott ledarskap i varje samspelande individ, menar Pernilla.

Läs mer

”Nu lär vi tillsammans!”

[2020:04, 2020-04-15] Kollegialt lärande är starkare än någonsin. I facebookgrupper blommar frågor om praktiska och pedagogiska funderingar kring Zoom, övningar och elevnärvaro.

Facebookgrupperna innehåller oftast undervisningsnära frågor, medan inläggen på LinkedIn handlar om digitala verktyg och lösningar för kommunikation. Det verkar vara i facebookgrupperna som det största utbytet sker.

Läs mer

Projekt InVäst

Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

Läs mer

Chefredaktören: Prata om det vi gör

I min yrkesroll som projekt- och produktionsledare har jag förmånen att möta såväl lärare, rektorer som forskare. Jag träffar utbildare och utbildingsledare inom vuxenutbildning och på utbildningsföretag.

I alla de olika sammanhang som jag möter andra som jobbar med språkutveckling och språkutbildning måste jag nyfiket fråga ”Hur gör du?” och ”Vad intresserar dig?”.

Läs mer

Att prata om görandet

Vad är framgångsrik metod och framgångsrika modeller i andraspråksinlärning och andraspråksutveckling? Hur förhåller vi oss till nya trender och metoder?
Det har en tid talats om det kollaborativa lärandet. Det är en naturlig följd av hur vi ser på vår samtid och vår vardag. Vi lever och lär kollektiv problemlösning.

Läs mer