#kollegialt lärande

Kollegialt lärande

En form av kompetensutveckling för lärare är kollegialt lärande. Genom strukturerat erfarenhetsutbyte, samarbete och aktiv reflekterande dialog lär sig lärare av varandra.

Lärare behöver ständigt utvecklas i sin profession.

Läs mer

Kollegialt lärande börjar i ledarskap och modigt lärande

Pernilla Corizza Säholm har verkat i skolans värld i mer än trettio år. Idag driver hon företaget Modigt lärande och jobbar med att utveckla ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kollegialt lärande är oerhört viktigt och kräver just ett gott ledarskap i varje samspelande individ, menar Pernilla.

Läs mer

”Nu lär vi tillsammans!”

[2020:04, 2020-04-15] Kollegialt lärande är starkare än någonsin. I facebookgrupper blommar frågor om praktiska och pedagogiska funderingar kring Zoom, övningar och elevnärvaro.

Facebookgrupperna innehåller oftast undervisningsnära frågor, medan inläggen på LinkedIn handlar om digitala verktyg och lösningar för kommunikation. Det verkar vara i facebookgrupperna som det största utbytet sker.

Läs mer

Projekt InVäst

Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

Läs mer

Chefredaktören: Prata om det vi gör

I min yrkesroll som projekt- och produktionsledare har jag förmånen att möta såväl lärare, rektorer som forskare. Jag träffar utbildare och utbildingsledare inom vuxenutbildning och på utbildningsföretag.

I alla de olika sammanhang som jag möter andra som jobbar med språkutveckling och språkutbildning måste jag nyfiket fråga ”Hur gör du?” och ”Vad intresserar dig?”.

Läs mer