#kombinationsutbildningar

Ny rapport om kombinationsutbildningar

[2023:04, 2023-04-15] Kombinationsutbildning innebär att som sfi-elev eller elev på grundläggande nivå i svenska som andraspråk kunna läsa en yrkesutbildning. 84 procent klarar sin utbildning, enligt Skolverkets statistik från 2021.

I Skolverkets senaste rapport (2023) fastslås att elever som går kombinationsutbildningar når bättre resultat än andra utrikesfödda som studerar på komvux.

Läs mer