#kommunikation

Kommunikation och integration på arbetsplatsen

[2023:04, 2023-04-15] Det mångkulturella kollegiet är en grogrund för möjligheter människor emellan. Även om språkliga kunskaper är viktiga så räcker inte det för att nå framgång. Organisatoriska faktorer spelar också en viktig roll för den dynamiska arbetsplatsen.

En rapport publicerad 2017 av Mittuniversitet på uppdrag av Sundsvalls kommun undersöks ledarskap av mångkulturella grupper inom äldreomsorgen.

Läs mer

Inkluderande kommunikation är nyckeln till integration

Lycka är att ha ett jobb att gå till, kollegor att prata med och en känsla av tillhörighet, både till arbetsplats och bransch. Det är också så människor integreras och blir en del av samhället. För att det ska fungera måste vi kommunicera och med det kommer även kravet på att behärska språket och göra sig förstådd.

Självklart kan sfi vara ett första och mycket värdefullt steg, men det är ju bara början på den långa resan till att bli en självgående medborgare. En stor del av språkutvecklingen sker i vardagen.

Läs mer

”Jag har fått svenska kompisar – äntligen!”

[2019:10, 2019-10-15] Studieförbundet Bilda är initiativtagare till Kulturkompis, ett sätt att få svenskar och de som ännu inte lärt sig svenska språket särskilt mycket att ses på lika villkor, via ett gemensamt intresse: kulturupplevelser. Gratis.

Det var i samband med den stora flyktinginvandringen till Sverige 2016 som Kulturkompis startades. Det blev en rejäl rivstart.

Läs mer

Kommunikativa övningar via spel

Visst ska vuxna undervisas med vuxenrelevant innehåll, men att varva med spel kan ge en mer avslappnad stämning och samtidigt bidra till ett lustfyllt lärande.

I Anette Althéns kommunikativa övningar finns 45 olika spel som är fria att kopiera.

Läs mer

Kommunikation på praktikplatsen

Vi ser i forskningen dystra upptäckter: Talutrymmet på praktikplatsen är minimal. Hur kan vi med gemensam kraft ändra på det, så att det blir en givande och meningsfull tid för sfi-eleven ute på praktik?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund med Lena Thornéus, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås.

Läs mer