#kompetensutveckling

Skolutveckling som påverkar elevers lärande

Kollegialt lärande kan ske och organiseras på olika sätt. Intentionen med att lära gemensamt och tillsammans är att lyfta lärarlaget och elevernas lärande – men hur går det till? Hur hittar vi tiden? Och hur vet vi att det vi gör verkligen ger effekt?

Sfi-lärartidningen fick en pratstund mitt i det glödande slutkorrekturarbetet av den kommande boken Att integrera digitalisering och kollegialt lärande – om skolutveckling (2020).

Läs mer

Gästskribent: Lärarfortbildnings roll för sfi-lärarnas kompetensutveckling

(Text: Susanne Weiner Ahlström, Konsultchef  och kvalitetschef, Lärarfortbildning AB.) 

Lärarfortbildning AB erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter för alla skolformer och naturligtvis även för vux/sfi. När det gäller specifikt sfi, har vi under de senaste åren utökat utbudet av områden inom vilka vi erbjuder fortbildning för sfi-lärare.

Läs mer

Skolportens vd: ”Vi hoppas kunna vara kunskapsplatsen för alla lärare”

En stor del av sfi-lärares kompetensutveckling är informell och sker inom lärarkollegiet samt via facebookgrupper, poddar och webben i övrigt. Skolporten är en oberoende aktör sedan 2000.

Skolportens roll är att vara omvärldsbevakare och fortbildare, och kan följas via sin tidning och nyhetsbrev.  

Läs mer

Månadens skola: Lidingö sfi

Att kompetensutveckla sig är inte att ingå i en tävling i att göra det så ofta som möjligt. Men lärarna på Lidingö sfi utanför Stockholm är flitiga på att delta på konferenser och i projekt. Syftet är att utveckla undervisningen.

Engagemanget hos lärarna och skolledaren på Lidingö är stort. Här finns ett intresse av forskning, och framför allt en vilja att aktivt utvecklas och arbeta för att undervisningen ska bli ännu bättre.

Läs mer

Låt oss följas

Jag har länge häpnat över all pedagogisk kunskap och kompetens som finns samlad på Instagram.

Så många bra lärarkonton! De speciallärare, ämneslärare och ikt-pedagoger som jag har i mitt flöde ger mig ständigt nya tips och inspiration.

Läs mer