#kooperativt lärande

Forskningsöversikt om KL

[2022:11, 2022-11-15] Vad vet vi om kooperativt lärande (KL) via forskningen? Den samlade forskningen visar att KL leder till högre motivation och har en positiv effekt på elevernas lärande. Men att placera elever i par eller grupp leder inte per automatik till lyckade språk- och kunskapsutvecklande samarbeten, utan kräver god struktur, vägledning och övning.

Läs mer

”Kooperativt lärande gagnar alla elever”

[2022:11, 2022-11-15] Svenska skolan präglas av ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande – vi lär oss tillsammans. Kooperativt lärande är samlingsnamnet på samarbetsövningar med ökad elevaktivitet, ett större elevengagemang och högre grad av inkludering. Lev Vygotskij, tongivande för modern utvecklingspsykologi och pedagogik, menade att eleven klarar fler utmanande uppgifter tillsammans än på egen hand.

Läs mer

Språkutvecklande samarbetsövningar

[2022:11, 2022-11-15] I varje undervisningssammanhang är trygghet en viktig framgångsfaktor. Det gäller även i utbildningen sfi, svenska för invandrare. För att varje vuxen individ ska utvecklas språkligt och kunskapsmässigt behöver läraren bygga en trygg undervisningsgemenskap.
För att stimulera språkutveckling behöver varje individ utmanas i att använda språket både i tal och skrift.

Läs mer