#krönika

Krönika: Det monumentala oförståndet

[2021:05, 2021-05-15] Jag har i tidigare nummer av Sfi-lärartidningen skrivit om vikten av att kunna språket, göra sig förstådd. Jag har skrivit om forskning kring litteracitet, språkstörningar och inte minst om vikten av klarspråk.

Vikten av att behärska det svenska språket för att kunna bli en fungerande del av samhället kan knappast underskattas. Är det då hela sanningen? Nej, dessvärre är det inte det. Att kunna göra sig förstådd förutsätter som sagt att det valda språket behärskas, men att däremot kunna förstå vad andra kommunicerar ställer även krav på att avsändaren behärskar språket.

Läs mer

Krönika: Har du provat att vara tyst en hel dag?

[2021:03, 2021-03-15] I Tage Danielssons klassiska saga om den stora ordransoneringen så bestämmer sig vår herre för att det snackas för mycket. En dag säger han till sin fru Elvira ”Hör du det är något alldeles förskräckligt vad folk pratar och pratar och pratar i ett kör. Jag tycker det har blivit värre med allt meningslöst pladdrande.”

I sagan bestämmer sig vår herre för att ransonera orden och tilldelar därför varje (vår herres fru, Elvira, förbjuder honom att göra anspråk på damernas ordförråd) man 100 miljoner ord, vid varje passerat miljontal ringer en liten klocka i öronen.

Läs mer

Tuggar du lingot?

[2021:02, 2021-02-15] När jag intervjuar forskare brukar det ofta börja med ett trevande samtal. Forskaren, som naturligtvis är expert inom sitt område och dessutom van att kommunicera med sina gelikar, vet inte riktigt vem jag är.

Jag presenterar mig som frilansande skribent för Sfi-lärartidningen, vilket inte säger särskilt mycket om vem jag är, vilka referenspunkter jag har eller vilka kunskaper jag besitter.

Läs mer

Krönika: Lika barn leka bäst

Lika barn leker bäst säger talesättet. Frågan är om det är för att barnen är lika när det börjar leka eller är det möjligen så att de blir mer lika ju mer de leker och fungerar det i så fall på samma sätt med vuxna?

Eftersom decembernumret av Sfi-lärartidningen handlar om just kollegialt lärande, och hur kollegor tillsammans kan hjälpa varandra till nya kunskaper fann jag det lämpligt att ta kontakt med ett företag som jobbar med just fortbildning av lärare.

Läs mer