#Kulturgrammatik

Kulturell förståelse en viktig kompetens

En viktig kompetens i vår tids mångkulturella samhälle är kulturkompetens. För att förstå varandra behöver vi mötas. Det är i mötet som vi kan få nya insikter och kunskaper om andra – och oss själva.

Läs mer