#Lärarfortbildning

Nu längtar vi efter stabilitet och fortbildning

[2021:02, 2021-02-15] Efter närmare ett år av distansarbete och att arbeta hemifrån har landets lärare börjat hitta en vardag i hur de ska bedriva distansundervisning. Men aldrig förr har väl behovet av kompetensutveckling och att träffa kollegorna varit så stor som den är nu.

Sfi-lärartidningen har därför kontaktat Lärarfortbildning för att se vad som är nytt och på gång och ställt frågor till Cecilia Blanckert, produktutvecklare.

Läs mer

Gästskribent: Lärarfortbildnings roll för sfi-lärarnas kompetensutveckling

(Text: Susanne Weiner Ahlström, Konsultchef  och kvalitetschef, Lärarfortbildning AB.) 

Lärarfortbildning AB erbjuder kompetensutvecklingsmöjligheter för alla skolformer och naturligtvis även för vux/sfi. När det gäller specifikt sfi, har vi under de senaste åren utökat utbudet av områden inom vilka vi erbjuder fortbildning för sfi-lärare.

Läs mer