#lärarforum

Nytt lärarforum för studieväg 1

[2019:02, 2019-02-15]
På Facebook finns olika grupper för studieväg 1-lärare. I januari i år (2019) skapades en ny grupp: ”Lärare på SFI Studieväg 1” av Haningeläraren Olov Hamilton.

Hos Haninge Centrum Vux studerar 1 000 sfi-elever. Där arbetar Olov Hamilton. Han undervisar i den ena av de två A-kurserna med 22 elever.

Läs mer