#läromedel

Steg för steg mot bättre texter

[2022:05, 2022-05-15] Hur kan undervisningen läggas upp för att sfi-eleverna stegvis kan utveckla sitt skrivande? I Karin Elffors Skogkärs bok Steg för steg mot bättre texter (2019) ges just stegvis handledning för elever i kurs B, C och D.

Förlagets beskrivning av boken:

Läs mer

Strukturerat läromedel ger strukturerad undervisning

[2021:10, 2021-10-15] Vintern 2020/21 tvingades sfi-skolor fortsätta med distansundervisning. Det stod klart för många skolor över hela landet att tillgång på goda digitala läromedel skulle underlätta undervisningen.

Under ett antal fredagar om året anordnar Sfi-lärartidningen ”Fredagsforum för sfi-lärare”. Under en knapp timme möts sfi-lärare från hela landet för att utbyta tips och tankar om sfi-undervisningen. Vid senaste fredagsforum gästades Fredagsforum av Rebecca Roth som under ett sfi-lärarvikariat kom i kontakt med Svenska dag för dag.

Läs mer

”Samtal är det viktigaste”

Att aktivera sfi-elever genom samtal förutsätter också att eleverna lyssnar till varandra. För att ett samtal inte ska haverera gäller det att lärare därför inte bara övar samtal, utan också samtalar om det att samtala.

Eva Bernhardtson är läromedelsförfattare och föreläsare med lång erfarenhet som sfi-lärare. Vi bokar ett möte för att samtala om samtalsundervisningen inom sfi. Vad innebär det att öva samtal och samtalsteknik – och vilket stöd ger läromedlen i samtalsövningar? Det här är ett område som engagerar Eva Bernhardtson starkt. Hennes svar är direkta och uttömmande.

Läs mer

”Samtalen är en brygga till språket”

I färdigheten muntlig kommunikation ingår inte bara att tala och att lyssna, utan även att bygga vidare på vad den andra personen säger – så att det blir ett samtal. Samtal är en konst som behöver övas ofta och på många olika sätt.  

I övningshäftena Samtalsövningar B och Samtalsövningar C (Sanoma utbildning) finns fristående samtalsövningar. Det var de två kurserna som läromedelsförfattarna bedömde har störst behov av övningar för samtal.

Läs mer

Digitalt läromedel: Vägen till jobbet

Vilka regler gäller på svensk arbetsmarknad? Hur söker jag jobb? De vanligaste frågorna som sfi-elever har om att arbeta i Sverige finns samlade i den digitala läromedelsserien Vägen till jobbet (2020). Faktatexter och filmer varvas med diskussions- och reflektionsuppgifter.

Parallellt med serien Vägen till jobbet A/B och C/D) finns serien Vill du bli …? Där finns presentationer av hur det är att arbeta som exempelvis frisör, kock, lokförare och undersköterska.

Läs mer