#läromedel

Läromedel i svensk skola utreds

Forskningen har hittills inte intresserat sig för att studera läromedel och läromedelsanvändning inom sfi. Den granskning som regeringen har ålagt Skolverket att utföra är att studera läromedelsanvändning i svensk skola. Den rör dock grundskolan och inte sfi.

Eftersom läromedelsförlagen är privatägda saknar svenska staten inflytande över vilka läromedel som produceras och vilka läromedel som används. Gustav Fridolin har utsetts till särskild utredare för granskningen av läromedel.

Läs mer

”Lärare är lärare och inte författare”

Det råder delade meningar bland lärare om man ska ha lärobok eller inte på sfi. Läraren som verkligen vill individualisera, fånga elevernas specifika behov, knyta an till dagens aktuella samtal och händelser frestas därmed att ägna många timmar åt att planera, komponera, anpassa undervisningsmaterial. Och hamna vid kopiatorn. Vecka efter vecka.

Det verkar som det inte går att komma ifrån att det nästan är lite fult att ha en lärobok.

Läs mer

Lärobok eller inte lärobok?

Är det möjligt att använda en lärobok som passar alla elever i en och samma sfi-kurs? Många sfi-lärare är kreativa och måna om att varje elev ska få ett unikt undervisningsmaterial för dagen. Eller veckan. Det som kallas för individualisering.

Läromedel är i det stora hela skrivna av erfarna sfi-lärare, som har sett och insett vad som är god undervisning, vad eleverna behöver och hur progressionen i svenska språket rimligen byggs. Läromedlet har i de allra flesta fall kvalitetssäkrats genom att utprövas och testläsas.
Sfi-utbildningen har som bekant inget centralt innehåll.

Läs mer

”Läromedlet ska utgå från elevernas behov”

Många sfi-lärare producerar sitt eget läromedel. Ann-Charlotte Forsell och Anna-Karin Jansson (bilden), som då arbetade på sfi i Åkersberga (2006–2012) anade att deras dialogmaterial var så pass bra att ett förlag skulle kunna ge ut det.

Läs mer

Youtubekanal: Svenska språket – på arabiska

[2019:01, 2019-01-15] Andreas Issa driver sedan 2015 en Youtubekanal där han förklarar svenska språket på arabiska. Kanalen har snart 11 0000 prenumeranter, och har samma namn som kursboken: Svenska språket (Samuel Issa Förlag).

Den behörige läraren Andreas Issa upptäckte att hans elever antecknade på sitt modersmål när han undervisade i svenska.

Läs mer