#läsförståelse

Läsförståelse och lässtrategier

[2022:10, 2022-10-15] En elev som är en stark läsare på sfi är en strategisk läsare, vilket betyder att eleven kan välja vilket sätt som är lämpligt att läsa på beroende på den typ av text som ska läsas. Vidare vet den eleven varför det är viktigt att läsa texten och hur de ska läsa en text.

Olika texter kräver olika typer av läsning.

Läs mer

Studie: Om textsamtalets betydelse

För att öka läsförståelsen behöver eleverna först samtala om texten, fastslår Petra Tuoma i sin studie ”Att samtala för att förstå texten bättre”.
Läsförståelsen kan stöttas genom att samtala om texten. Förutsättningen att öka läsförståelsen ytterligare sker om eleverna lär sig olika lässtrategier och utvecklar sitt ordförråd

Läs mer